آتنا اصلانی آتنا اصلانی
اعتراف قاتل آتنا اصلانی به قتل چند زن دیگر قتل آتنا اصلانی سرآغازی شد برای رسیدگی دوباره به چندین پرونده قتل مرموز که تاکنون بی پاسخ بوده اند. روز ۲۸ خردادماه روزی فراموش نشدنی در حافظه تاریخی مردم پارس آباد است. در این روز آتنا اصلانی ، دختربچه هفت ساله پارس آبادی به طرز مشکوکی ناپدید
جزئیات قتل شیطانی آتنا اصلانی در پارس آباد گمشدن آتنا در پارس آباد کاراگاهان دایره جنایی را با معمای یک جنایت هولناک در پارکینگ خانه مرد رنگ رز روبه رو کرد. ظهر یکشنبه ۲۸ خرداد آتنا اصلانی، دختر بچه ۷ ساله پارس آبادی زمانی که قصد داشت از پیش پدر دستفروش خود در یکی از