در این مقاله بیوگرافی آتوسا دختر کوروش کبیر برای شما آماده کردیم که شامل اطلاعاتی در مورد بانفوذترین همسر داریوش بزرگ می باشد. آتوسا دختر کوروش کبیر آتوسا نام کامل:  Utauθa زادروز : ۵۵۰ (پیش از میلاد) زادگاه:  پاسارگاد مرگ:  ۴۷۵ (پیش از میلاد) محل مرگ:  پارسه آرامگاه : نقش رستم در کنار داریوش بزرگ