راهکارهای مواجهه با تفاوت های فرهنگی دختر و پسر تا به حال با افرادی مواجه شده است که درگیر یک رابطه عاطفی شوند و بخواهند زندگی شان را با هم بسازند اما به مرور زمان متوجه اختلافات فرهنگی شان با هم بشوند؟ فکر می کنید تفاوت فرهنگی بین زوج ها تا چه حد مهم است