آثار ایرانی ثبت شده در میراث جهانی, آثار تاریخی ایران, باغ های ایرانی آثار ایرانی ثبت شده در میراث جهانی, آثار تاریخی ایران از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) تا امروز به غیر از شهر یزد، ۲۱ اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده اند. در این مطلب از ابرتازه ها