بایگانی برچسب ها: آثار جنگ جهانی دوم

علل آغاز جنگ جهانی دوم چه بود؟/ آشنایی با رهبران اصلی

علل آغاز جنگ جهانی دوم چه بود؟/ آشنایی با رهبران اصلی

علل آغاز جنگ جهانی دوم چه بود؟/ آشنایی با رهبران اصلی جنگ جهانی دومجنگ‌ جهانی‌ دوم‌ در سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد    آشنایی با جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین سپتامبر ۱۹۳۹ تا اوت ۱۹۴۵ بود. جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف به نام‌های متّحدین و متّفقین به وجود آمد. این گسترده‌ترین جنگ جهان است که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جنگیدند. • جنگ جهانی دوم جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، دومین‌ جن...

ادامه مطلب