علل آغاز جنگ جهانی دوم چه بود؟/ آشنایی با رهبران اصلی جنگ جهانی دوم جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ در سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد    آشنایی با جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین سپتامبر ۱۹۳۹ تا اوت ۱۹۴۵ بود. جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته