بایگانی برچسب ها: آثار سوره منافقون

برکات و خواص سوره منافقون

برکات و خواص سوره منافقون

برکات و خواص سوره منافقون آثار سوره منافقون, برکات سوره منافقون, خواص سوره منافقون, سوره منافقونفضیلت و خواص سوره منافقون در باب موضوع منافقان ، آیات الهی وسور کتاب وحی نیز سکوت را شکسته و از باب اهمیت این موضوع ، سوره ای را به این دسته از دشمنان دوست نما تقدیم کرده و سفارش به خواندن آن نیز کرده اند . یکی از دلایل سفارش به تلاوت سوره منافقون ، این است که می خواهد به انسان تذکر دهد که هرچه بیشتر خود را ازاین صفت غیر انسانی مصون بدارند و ب...

ادامه مطلب