هنر درویش دوزی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر درویش دوزی یا تفرش دوزی آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. صنایع دستی تفرش ٬ هنر درویش دوزی درویش دوزی یا تفرش دوزی یکی از انواع رودوزیهای دیگر ایرانی است که در گذشته تولید کننده