روز آخر زندگی هیتلر چگونه گذشت ؟ جنگ جهانی دوم یکی از وحشتناک ترین رخداد های قرن گذشته می باشد اتفاقی که منجر به مرگ هزاران انسان شد داستان این جنگ بزرگ بارها و بارها ذکر شده است و همین طور مطالب و فیلم های زیادی در این باره ساخته شده است در این میان