بایگانی برچسب ها: آخرین صورتحساب

آدرس سامانه های خرید و پرداخت شرکت های ایرانی

آدرس سامانه های خرید و پرداخت شرکت های ایرانی

۱٫سامانه استعلام لحظه ای قبض های پرداختی:  http://tax.tehran.ir/Default.aspx?tabid=70در این سامانه میتوانید از پرداخت تایید قبض های پرداختی خود اطمینان حاصلفرمایید. ۲٫   دریافت آخرین صورتحساب گاز  : http://www.nigc.ir/Site.aspx?ParTree=111914&LnkIdn=30052 ۳٫   دریافت آخرین صورتحساب همراه اول : http://billing.mci.ir/billing ۴٫   سامانه پرداخت عوارض شهرداری (نوسازی) : http://tax.tehran.ir/Default.aspx?tabid=75 ۵٫   سامانه خرید بلیط هوا...

ادامه مطلب