در حال حاضر قیمت فروش وام خرید مسکن در بازار معاملات ملکی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان اعلام می شود، این در حالی است که اوراق مسکن با توجه به اینکه در همان ابتدا به نام فرد خریدار می شود، از جذابیت بیشتری برخوردار شده و به اعتقاد بنگاهداران املاک جایگزین وام خرید مسکن