بایگانی برچسب ها: آداب خرید کردن

آداب خرید کردن در مراکز خرید را بدانید

آداب خرید کردن در مراکز خرید را بدانید

آداب خرید کردن در مراکز خرید را بدانید_ وقتی به دنبال جایی برای پارک کردن ماشین خود هستید، مسابقه‌ای در کار نیست پس می‌توانید ملاحظه سایر خودروها را هم بکنید. اگر کسی ماشینش را در جای پارکی که شما زیر نظر داشتید، پارک کند، درنهایت شما ناچارید جایی دورتر از در ورودی، ماشینتان را پارک کنید و چندین قدم بیشتر راه بروید و این پایان جهان نیست. اوقات خود را تلخ نکنید.   تحت هیچ شرایطی ماشینتان را در محل پارک توان‌یابان و محل پارک وسایل نقلیه ا...

ادامه مطلب