بایگانی برچسب ها: آداب سفر با هواپیما

بدترین نوع مسافران هواپیما چه کسانی هستند؟

بدترین نوع مسافران هواپیما چه کسانی هستند؟

بدترین نوع مسافران هواپیما همیشه مسافرانی در هواپیما وجود دارند که با کارهایشان ما را آزار می دهند. در این مطلب از ابرتازه ها بدترین نوع مسافران هواپیما را معرفی کرده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.سفر با هواپیما ٬ بدترین نوع مسافران هواپیما طبق آمار گرفته شده از مسافران در چند سال متمادی، آزاردهنده ترین عادت افراد در هواپیما لگد زدن به صندلی جلویی است. دلیل این کار، از سر رفتن حوصله گرفته تا عصبی بودن، هر چه که باش...

ادامه مطلب