آشنایی با غسل های مستحب در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با غسل های مستحب آشنا می کنیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. غسل واجب ٬ غسل های مستحب غسل های واجب هفت تاست: ۱) غسل جنابت ۲) غسل حیض ۳) غسل نفاس ۴) غسل استحاضه ۵)