نوروز در آذربایجان غربی آداب و رسوم عید نوروز در آذربایجان غربی مردم آذربایجان غربی هفته اول اسفند ماه را “چیله قووان” می‌نامیدند