نحوه ثبت محل کار و خانه در گوگل مپس در این مطلب از ابرتازه ها نحوه ثبت محل کار و خانه در گوگل مپس را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.  ایجاد کردن نقطه در گوگل مپس ٬ ثبت محل کار و خانه در گوگل مپس گوگل مپس (Google Maps)