آدرنالین چیست؟ آدرنالین هورمونی است که توسط غدد فوق کلیه در مواقع استرس و هیجان بالا ترشح می‌شود. این هورمون قدرتمند بخشی از سیستم پاسخ به استرس حاد بدن است که به آن واکنش جنگ یا گریز نیز می‌گویند. این هورمون با تحریک کردن ضربان قلب، مقبض کردن عروق خونی و گشاد کردن منافذ هوایی