نحوه رفتار با آدم های بی ادب آدم‌های بی‌ادب, افراد بی ادب, برخورد با افراد بی ادب ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با آدم‌های بی‌ادب برخورد داریم. ممکن است این بی‌ادب‌ها کاملا غریبه باشند، مثلا کسی که پشت سر شما در صف سینما ایستاده و یا متصدی امور بانکی. شاید هم مجبور باشید به