فرض می کنیم که شما متولد ۸ مهر ۱۳۵۵ هستید. افکارنیوز: رابطه روز تولد و شخصیت شما روان شناسان شخصیتی براین عقیده اند که شماره تولد، شما را از آن چیزی که می خواهید باشید دور نمی کند، بلکه مانند رنگی است که نوع آن و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت است. به