بایگانی برچسب ها: آراستگی در خواستگاري

نکاتی درمورد آداب مراسم خواستگاری

نکاتی درمورد آداب مراسم خواستگاری

نکاتی درمورد آداب مراسم خواستگاری اگر مراسم خواستگاری انجام شود، علاوه بر اینکه سنتی پسندیده رعایت شده است، به شناخت بهتری ازطرف مقابل دست می یابیم.  یکی از دلایلی که ازدواج جوانان را ناپایدار می کند، انتخاب همسر به صورت فردی است. معمولاً هنگامی که ازدواج ها با حضور و موافقت خانواده ها صورت می گیرند، از پایداری بیشتری برخوردار می شوند. زمان خواستگاری از قبل تعیین شود خانواده پسر باید قبل از حضور در خانه دختر، زمان و ساعت خواستگا...

ادامه مطلب