حمله پسر شیشه ای به آرایشگاه های زنانه تهران اخبار حوادث ؛ پسر شیشه ای که از آرایشگاه های زنانه در شرق تهران دست به سرقت های وحشتناک می زد، به دام افتاد. به گزارش ایران، در ساعت ۸ شب یازدهم شهریورماه امسال از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک زورگیری از آرایشگاه