ترفند هایی برای درشت کردن چشم در این مطلب از ابرتازه ها ترفندهایی را بیان کرده ایم تا برای آرایش و درشت کردن چشم از این ترفندها استفاده نمایید. با ما همراه باشید. خط چشم برای درشت کردن چشم ، درشت کردن چشم یکی از ساده ترین راهها برای این که چشمان تان را درشت