عوارض کولیت اولسراتیو چیست؟ در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با عوارض کولیت اولسراتیو آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با این مسئله با ما همراه باشید. در کولیت اولسراتیو فعال چه غدایی بخوریم ٬ عوارض کولیت اولسراتیو کولیت اولسراتیو به شکل گیری التهاب و زخم هایی که به نام اولسر شناخته می شوند،