مجله ابرتازه ها به نقل از قانون آنلاین : هرچند آمارهای رسمی بخواهند بر این نکته تاکید کنند که افسردگی بیشترین عامل برای اخذ چنین تصمیمی از سوی نویسندگان ا‌ست و حتی یادداشت‌های پیش از خودکشی آن‌ها نیز بر این نکته تاکید کنند،باز هم ما زندگان نمی‌توانیم از برابر ابهامات این چنینی به راحتی عبور