راههای نگهداری از خوراکی هایی با طول عمر زیاد  نگهداری مواد غذایی ، ماندگاری مواد غذایی ، نگهداری مواد غذایی با ماندگاری بالا