سه نفر از اعضای یک گروه موسقی راک ایرانی به نام «یلو داگز» (سگهای زرد) در نیویورک، به دست عضو اخراجی گروه به قتل رسیدند. به گزارش ابرتازه ها به نقل  از بولتن نیوز، این سه نفر به نام های آرش فرازمند، سروش فرازمند و علی اسکندریان توسط یکی از اعضای اخراجی یکی دیگر از