آرمیتا فرید ۱۳.۵ ساله، جوانترین داوطلب کنکور سراسری ۹۲ در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شد. این داوطلب نوجوان ساکن اصفهان است و امسال برای اولین بار در کنکور سراسری شرکت کرده است. آرمیتا می گوید : تا سال ۸۶ دوره ۵ سال ابتدایی را امتحان دادم و تا سال ۸۸ سوم  راهنمایی