جاگوار  در میان خودروهای انگلیسی جاگوار لوگوی برجسته‌ای دارد. آنچه از  نام این خودرو بر می‌آید جاگوار نام یک پلنگ درنده است که به دنبال شکار  می‌گردد. شورولت  نشان شورولت که شبیه علامت جمع است به یکی از سفرهای ویلیام دورانت موسس این شرکت به پاریس بازمی‌گردد. دورانت در این سفر مجذوب طرح یکی از