آرنولدآرنولد
دانستنی های ورزش کودکان
ورزشکاران هنرمند یا هنرمندان ورزشکار؟! نور، صدا، حرکت … این عوامل جزو مشترکات ورزش و هنر هستند. روشنایی برای تماشای بهتر مسابقات، صدای هیاهوی تماشاگرانی که به بازی ها روح می دهند و البته حرکت. حرکت در مسیر کامیابی و رسیدن به اوج قله. ورزش و هنر مشترکات دیگری هم دارند. از شهرت و اعتبار
صفحه 1 از 11