بایگانی برچسب ها: آرنولد

ورزشکاران هنرمند یا هنرمندان ورزشکار؟!

ورزشکاران هنرمند یا هنرمندان ورزشکار؟!

ورزشکاران هنرمند یا هنرمندان ورزشکار؟! نور، صدا، حرکت … این عوامل جزو مشترکات ورزش و هنر هستند. روشنایی برای تماشای بهتر مسابقات، صدای هیاهوی تماشاگرانی که به بازی ها روح می دهند و البته حرکت. حرکت در مسیر کامیابی و رسیدن به اوج قله. ورزش و هنر مشترکات دیگری هم دارند. از شهرت و اعتبار گرفته تا ثروت و البته دردسر دیده شدن و زیر ذره بین رفتن. ورزشکاران و هنرپیشه ها به حکم مشهور بودن حق ندارند کارهایی را بکنند که برای مردمان عاد...

ادامه مطلب