بایگانی برچسب ها: آروغ

اطلاعاتی درمورد سکسکه، آروغ ، آئروفاژی و درمان آنها

اطلاعاتی درمورد سکسکه، آروغ ، آئروفاژی و درمان آنها

آروغ و سکسکه به صورت گاهگاهی در افراد رخ می‌دهد و تقریبا همیشه همراه با بیماری یا پاتولوژی خاصی نیست و به ندرت پزشکی به‌دلیل این مشکلات مورد مشاوره قرار می‌گیرد.اطلاعاتی درمورد سکسکه، آروغ ، آئروفاژی و درمان آنها اگر چه آروغ‌زدن و سکسکه از رفتارهای طبیعی محسوب می‌شوند، اما ممکن است گاهی با تواتر بیشتر رخ داده و پایدار بمانند به‌طوری منجر به ناراحتی و مراجعه پزشکی شوند. بیماران با آروغ‌زدن بیش از حد عموما دچار آروغ‌های با منشا بالاتر ...

ادامه مطلب