دختر جوانی که توسط یک پسر جوان که خودرو زانتیا سوار می‌شد فریب خورده بود داستان زندگی‌اش شرح داد. به گزارش ابرتازه ها به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ شب و روز شیدا، شیدایی شده بود. از بس ضرب و تقسیم کرده بود و بازهم تو ذهنش پول اضافه آورده بود کیف می کرد. تو دانشگاه