عکسهای جدید بازیگران و هنرمندان با همسرانشان عکسهای بازیگران با همسرانشان,همسر بازیگر, شوهر بازیگر, زن بازیگر, هنرمندان در کنار همسرانشان, عکسهای جدید هنرمندان. افسانه چهره آزاد و همسرش شاهرخ فروتینان