بایگانی برچسب ها: آزادی تهران

برج آزادی تهران ترک خورد

برج آزادی تهران ترک خورد

  جام جم آنلاین نوشت : برج آزادی تهران دچار ترک خوردگی های عمیق در پایه ها و نم دیدگی شدید در سقف برج شده است و این در حالی است که مدیران شهری، مرمت این بنای ملی را به سال ۹۲ و بهار آتی موکول می کنند. این ترک خوردگی ها به وضوح و با چشم غیر مسلح برای هر بیننده ای قابل رویت است. البته این زخم تازه ای نیست که در این بنای تاریخی دوباره سرباز کرده است، اما هر بار شهرداری تهران با یافتن مرهمی هرچند موقت و توجیهات موردی، بر این موضوع مهر سک...

ادامه مطلب