شماره جایگاه های ورزشگاه آزادی جایگاه ۳۶ ورزشگاه آزادی بهترین جایگاه ورزشگاه آزادی جایگاه شرق ورزشگاه ازادی جایگاه ۲۲ ورزشگاه آزادی نقشه ورزشگاه آزادی نقشه جایگاه های ورزشگاه آزادی سایت ورزشگاه آزادی ورزشگاه آزادی Azadi Stadium ، ورزشگاه ملّی ایران است. این ورزشگاه برای میزبانی بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ که در تهران برگزار می‌شد ساخته شد.