آزار جنسی کودک آزار جنسی کودک
آموزش به کودک برای پیشگیری از آزار جنسی آثار سوء آزار جنسی, آزار جنسی دختر بچه, آزار جنسی کودک در این مطلب از ابرتازه ها درباره آموزش به کودک برای پیشگیری از آزار جنسی توضیحاتی بیان می نماییم. برای بالا بردن دانش خود در این زمینه با ما همراه باشید. پیشگیری از آزار جنسی کودک, پیشگیری
در این مقاله به اقدامات عملی برای آموزش خودمحافظتی به کودکان می‌پردازیم. احتیاطهای سنتی درمورد غریبه‌ها برای محافظت از کودک کافی نیست چرا که اغلب افرادی که به کودک آسیب می‌زنند معمولاً برای او شناخته شده هستند از این رو تمایز قائل شدن بین یک غریبه و فردی آشنا اما غیر قابل اعتماد برای کودک