به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ چند شب گذشته ساعت ۲۲ فردی به هویت مهدی ۴۵ ساله به سرکلانتری چهارم مراجعه کرد و اظهار داشت: دخترم آیدا هنوز از کلاس زبانش به خانه بازگشته و احتمال می دهم فردی آن را ربوده باشد. ماموران اطلاعات سرکلانتری سریعا اقدامات گسترده خود را آغاز کردند و با مراجعه به