قتل دوست با ادعای آزار و اذیت همسر مرد جوان که مدعی است دوستش را به خاطر آزار و اذیت همسرش به قتل رسانده است پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد. به گزارش مهر، ۱۲ تیر ماه سال ۸۷ ماموران در جریان ناپدید شدن مردی به نام سعید قرار گرفتند…ادامه مطلب…