بایگانی برچسب ها: آزار کودکان

روز جهانی کودکان قربانی خشونت

روز جهانی کودکان قربانی خشونت

روز جهانی کودکان قربانی خشونت ۴ ژوئن روز جهانی کودکان قربانی خشونت ، آزار کودکاندختران بیش از پسران در معرض آسیب‌های ناشی از خشونت قرار دارند در سال ۱۹۸۲ و در پی رسیدگی به وضعیت کودکان فلسطینی و لبنانی قربانی خشونت‌های اسرائیل، روز چهارم ماه ژوئن از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت و به منظور رسیدگی به آلام کودکان قربانی خشونت و آزار فیزیکی، ذهنی، و عاطفی معرفی شد. از جمله فعالیت‌های شناخته‌شده در ارتبا...

ادامه مطلب