بایگانی برچسب ها: آزمایش بینایی نوزاد

دانستنی هایی درباره بینایی نوزاد

دانستنی هایی درباره بینایی نوزاد

دانستنی هایی درباره بینایی نوزاد در این مطلب از ابرتازه ها دانستنی هایی درباره بینایی نوزاد را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.بررسی بینایی نوزاد ٬ بینایی نوزاد پزشک نوزاد باید بینایی او را چک کند. او نفس کشیدن، گوش ها، پشت نوزاد و قلب او را چک می کند تا از سالم بودن او مطمئن شود. اگر پزشک مشکلی در بینایی نوزاد ببیند آن را درمان می کند. اگر مشکل جدی باشد، پزشک شما را به متخصص چشم معرفی می کند. همچنین در صور...

ادامه مطلب