بایگانی برچسب ها: آزمون روانشناسی

تست خودشناسی جدید | سحرخیزی بهتر است یا شب نشینی؟

تست خودشناسی جدید | سحرخیزی بهتر است یا شب نشینی؟

تست خودشناسی جدید آزمون خودشناسی آزمون روانشناسی احساس خستگیبعضی از آدم‌ها صبح‌ کله‌سحر از خواب بیدار می‌شوند و زندگی روزانه‌شان را خوب و راحت از سر می‌گیرند ولی بعضی آدم‌ها نه. آنها نه‌تنها صبح خیلی زود نمی‌توانند از تختخواب دل بکنند،‌ بلکه به زور از جا بلند می‌شوند و هیچ کاری هم نمی‌توانند انجام دهند؛ ‌انگار که بخشی از مغزشان همچنان تا چند ساعت بعد خواب می‌ماند! برعکس، این آدم‌ها، ‌سر شب که می‌شود حسابی سرحالند و به همه کارهایشان هم می‌ر...

ادامه مطلب