شنونده خوب بودن نکات کنکوری  ، افزایش رقابت در کنکور ، آزمون گوش دادن ، گوش دادن مفید