رشد گل پیچک در سیارات دیگر در این مطلب از ابرتازه ها درباره رشد گل پیچک در سیارات دیگر بحث کرده ایم. با ما همراه باشید. کاشت گل پیچک در مریخ ٬ گل پیچک دانشمندان پی‌ برده‌اند که دانه های گل پیچک در مقابل مقدار زیادی از اشعه‌ی ماوراء بنفش مقاوم است. این اکتشاف نشان می‌دهند