زندگینامه رابرت گودارد رابرت گدارد به عنوان یکی از پدران فن مدرن پرتاب موشک معروف است. اگرچه در طول عمرش فرد معتبری نبود، امروزه به عنوان یک دانشمند مدرن برجسته شناخته می‌شود. رابرت گدارد در ۵ اکتبر، سال ۱۸۸۲ در Worchester ماساچوست متولد شد. در جوانی توانایی و علاقاتی در علوم از خود نشان داد.