راهنمای شستشو و نگهداری از انواع پارچه لباس های پشمی را با دست در آب سرد بشویید یا به روش خشکشویی تمیز کنید