آشنایی دختر و پسر آشنایی دختر و پسر
توصیه هایی در مورد انتخاب همسر انتخاب همسر ، دوام یک ازدواج ، همسر گزینی ، قبل از ازدواج ، همسر آینده ، آشنایی دختر و پسر
بسیاری از ازدواج‌ها پیامد آشنایی دختر و پسر در محیط کاری است، در شرایطی بر حسب اصل مجاورت و همکاری زن و مرد به یکدیگر علاقمند شده و در نهایت تصمیم به ازدواج می‌گیرند. یکی از مزایای این روش این است که دو طرف بر اساس یک نقطه مشترک یا همان شغل‌شان به یکدیگر علاقمند