طرز تهیه آش برگ مو ، غذای اصیل ارومیه آش برگ مو از غذاهای اصیل شهر ارومیه است