نحوه پخت آش ماسووا غذای محلی جنوب برای اینکه آش ماسووا سریعتر آماده شود، می توانید از کنسرو نخود استفاده کنید