ابرتازه ها ؛ رقیب ایتالیایی “سرنا ویلیامز” تنیس باز مشهور امریکایی پس از شکست سنگین مقابل این بازیکن سرشناس سر از آغوش توپ جمع کن کنار زمین در آورد و این مسئله ، از او یک سوژه خبری ساخت. پرداد به نقل از بیوتی نیوز نوشت : این دیدار اولین مسابقه ” سرنا ویلیامز” در