چرا زن برای به آسایش رسیدن مرد آفریده شده است؟ در این مطلب از ابرتازه ها به پاسخ(سوال: چرا زن برای به آسایش رسیدن مرد آفریده شده است؟) پرداخته ایم. با ما همراه باشید و از این مطلب بهره لازم را ببرید. مرد در اسلام ٬ آسایش رسیدن مرد چرا زن برای به آسایش رسیدن