آلرژی غذاییِ کودکان در این مطلب از ابرتازه ها چند نمونه آلرژی غذاییِ کودکان را بیان کرده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. آلرژی کودکان ٬ آلرژی غذاییِ کودکان حدود ۶ درصد بچه‌ها از آلرژی‌های غذایی مختلف رنج می‌برند. از عمده این آلرژی‌ها در بین بچه‌ها می‌توان به حساسیت نسبت به