پیتزای سیاه، ضد سرطان و آلزلیمر آیا برای بالا بردن هوش و تولید نسلی که همگی نابغه بوده‌اند، دستورالعملی سری وجود داشته است؟آیا نوابغ و دانشمندان مانند نیوتن، ابوعلی سینا، انیشتین و… دانسته یا ندانسته برای بالا بردن بهره‌وری مغزی از این فرمول سری استفاده کرده‌اند؟ادامه مطلب….